Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái(Bản Dịch)

Bàng Môn Đạo Sĩ Ở Thế Giới Chí Quái(Bản Dịch)

Tác giả: Thái Kiếm
Dịch giả:
hacthuytramchu
hacthuytramchu
Lượt xem 13,052

Đây là một thế giới thần dị quỷ quái, lễ nghi bại hoại, đạo đức đổ nát. Nơi đây có kỳ nhân dị quỷ, lục thi yêu tiên, Chi nhân thảo mã, tà tu chân thần. Đạo này có Thi giải Luyện Khí, Diên Hống Kỳ Hoàng, giáng thần lên đồng viết chữ, Chỉ nhân giáp mã. Lục Khiêm mang theo Hoàng Kim Giám thần bí có thể tăng độ thuần thục, ngộ nhập tà đạo, bắt đầu hành trình tìm kiếm tiên đạo. Một đạo sĩ chân chính vừa chính vừa tà, vừa si ngốc vừa điên cuồng.

Xem thêm
Đọc từ đầu