Bất Tử Ta Thật Sự Là Quá Mạnh (Dịch)

Chương 1428. Tử Thần, ngươi không chết sao?