Bế Quan Ngàn Năm, Bạn Gái Dao Trì Mời Ta Rời Núi

Bế Quan Ngàn Năm, Bạn Gái Dao Trì Mời Ta Rời Núi

Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu
Dịch giả:
yousuck112233
yousuck112233
Lượt xem 905

#main bá#, #biết ẩn nhẫn#

 

Đại Hoang thế giới Tiên Ma khắp nơi trên đất.

Trở thành Côn Lôn phổ thông đệ tử Giang Lan, chỉ có thể lưu tại Đệ Cửu Phong trông coi U Minh cửa vào.

Hệ thống kích hoạt, bắt đầu bế quan tu luyện.

Một ngày nhập môn.

Ba năm Kim Đan.

Trăm năm thành Tiên.

Ngàn năm. . .

Cùng năm, Dao Trì bạn gái tìm được hắn, Côn Lôn sắp thất thủ để hắn trước trốn.

Xem thêm
Đọc từ đầu