Cái Này Tử Trạch Đột Nhiên Vô Địch (Dịch)

Chương 907. Quỳ lạy tượng thần, hộ pháp Hồng Nguyệt!