Đánh Dấu Thành Thánh: Phát Hiện Lão Bà Lại Là Ma Đạo Nữ Đế (Dịch)

Chương 3. Những người ma đạo này đều không phải tốt lành gì (2)

Một câu nói nhẹ bẫng , tựa như ý chỉ tối cao, đại biểu ý chí đệ nhất thế lực ma đạo Thiên ma giáo.

"Tuân lệnh. " Một đám thủ lĩnh ma đạo tuân lệnh, bắt đầu rời khỏi đại điện ma giáo, hành động.

Một đạo mệnh lệnh đơn giản, kế đó tu hành giới, lại phải nhấc lên gió tanh mưa máu.

Mà Hạ Hâm, nhưng không biết những thứ này.

Hắn vẫn ở Tư Quá Nhai(1), mỗi ngày đánh dấu tu hành.

[ keng, ở Tư Quá Nhai đánh dấu thành công, chúc mừng kí chủ, đạt được rút kiếm thuật ]

[ keng, ở Tư Quá Nhai đánh dấu thành công, chúc mừng kí chủ, đạt được bách giải kiếm phổ ]

[ keng, ở Tư Quá Nhai đánh dấu thành công, chúc mừng kí chủ, đạt được một viên kim thân đan]

[ keng, ở Tư Quá Nhai đánh dấu thành công, chúc mừng kí chủ, đạt được một phần cảm ngộ luyện đan nhập môn]

...

Trong nháy mắt, bảy ngày trôi qua.

Bảy ngày này, tu vi Hạ Hâm lại tinh tiến không ít, trong lúc đánh dấu, hắn lại được một lần kim thân đan, đã bị hắn dùng, còn lại đánh dấu lấy được đều là những thứ đồ khác.

Có kiếm thuật, kiếm đạo cảm ngộ, đan đạo cảm ngộ, tương đối hỗn tạp.

Hạ Hâm ở sau thời gian tu luyện, cũng sẽ tốn thời gian tiêu hóa những thứ này.

Dù sao cũng là hệ thống đánh dấu cho, cũng không cần hắn tốn thời gian đi từ từ học, trực tiếp là có thể lĩnh ngộ, cần gì phải lãng phí đây.

Kỹ năng nhiều càng tốt mà!

Bảy ngày này, ngoại giới xảy ra một chút đại sự.

Trong chính đạo, mấy vị trưởng lão và đệ tử Hạo Nhiên Tông đoạn thời gian trước tham dự chỉ trích Hạ Hâm cùng ma giáo yêu nữ cấu kết, bị Tử Xuyên Quỷ Vương của Thiên Ma Đạo ra tay tiêu diệt.

Thiên Cơ Tông, mấy vị trưởng lão đoạn thời gian trước chỉ đích danh Hạ Hâm cùng Ma Đạo Yêu Nữ làm bạn, là thứ bại hoại chính đạo, tuyên bố phải để Đạo Tông đem Hạ Hâm đuổi ra khỏi tông môn, không hiểu sao chết thảm, chết không toàn thây.

Trải qua điều tra, là ma đạo Đại Ma Đầu, Hỗn Nguyên Ma Quân làm nên.

Phật môn, Kim Cương Tự, vị chủ trì đã từng công khai tuyên bố muốn Hạ Hâm cho lời giải thích tại sao cùng ma giáo yêu nữ làm bạn trong di tích kia, bị ma đạo Hắc Diện La Sát đào ra cặp mắt, thi thể đóng vào trên đại điện Phật môn.

Trong lúc nhất thời, trưởng lão chính đạo bị giết hại cùng chủ trì mấy cái thế lực, cùng ma đạo Thiên Ma Giáo, giương cung bạt kiếm.

Mà chuyện ngoại giới phát sinh, Hạ Hâm nhưng là không biết đến.

Hắn mỗi ngày phải làm chính là đánh dấu tu hành, cùng tiểu nương tử dùng tiểu tiên Hạc truyền tin nói chuyện yêu đương, gia tăng tình cảm vợ chồng.

Chỉ cảm thấy cái thế giới này năm tháng trôi qua rất tốt.

Mà ngoại giới, những trưởng lão cùng chủ trì thế lực chính đạo bị ma đạo tiêu diệt này, cũng không có đem chuyện này liên hệ với việc Hạ Hâm bị phạt ở Tư Quá Nhai diện bích.

Dù sao xuất thủ đều là ma đạo nhân vật.

Ma đạo những ma đầu này giết người, cần gì lý do, bọn họ ngày nào đó nhìn tu sĩ chính đạo khó chịu liền có thể giết mấy tên vui đùa một chút.

Giết người không yêu cầu lý do.

Theo bọn họ chỉ có thể so nắm đấm, nói những thứ khác không ý nghĩa.

Ngươi theo chân bọn họ nói phải trái, nói lý lẽ.

Ngày trước cũng không phải là không có người thử như vậy, chỉ bất quá những người đó, bây giờ mộ phần cây cỏ sợ rằng cũng sắp cao hơn một mét.

Cuối cùng, mấy cái trưởng lão cùng chủ trì chính đạo thế lực bị Thiên ma giáo tiêu diệt lựa chọn liên hợp lại, đi tìm Thiên ma giáo muốn lời giải thích.

Sau đó, bọn họ lại bị Thiên ma giáo giết mấy vị trưởng lão cùng chủ trì, rốt cuộc lựa chọn yên tĩnh lại.

Bọn họ có thể làm sao, bọn họ ở trong chính đạo, chỉ thuộc về Nhị Lưu Thế Lực, đối mặt Thiên ma giáo loại siêu cấp thế lực xếp hạng thứ nhất ma đạo này, mấy cái đại tông hạng trước trong chính đạo không ra tay, bọn họ là không có khả năng đánh thắng được.

Mà Đạo Tông xếp hạng thứ nhất trong chính đạo, đoạn thời gian trước mới bị bọn họ chỉ trích có môn hạ trưởng lão cùng Ma Đạo Yêu Nhân làm bạn, khiến Đạo Tông không có mặt mũi, bây giờ lại muốn chai mặt đi tìm Đạo Tông người ta hỗ trợ đối phó Thiên Ma Giáo, người ta để ý đến ngươi sao?

Đạo Tông không ra tay, những tông môn trong chính đạo xếp hạng trước mười kia tự nhiên cũng sẽ không xuất thủ.

Vì mấy cái Nhị Lưu Thế Lực của ngươi, đắc tội Đạo Tông, không đáng giá.

Cứ như vậy.

Sau khi mấy đại môn phái bị Thiên ma giáo liên tục giết hai lớp trưởng lão liên hợp lại, sau khi trở lại tông môn chính mình chửi đổng một phen, hoàn toàn yên tĩnh lại.

Không có cách nào, đánh thì không đánh lại, nói phải trái lại không thể nói phải trái, bọn họ cũng rất bực bội a.

Về sau vẫn là cách Thiên ma giáo những người đó xa một chút tốt.

Bọn họ đều không phải người tốt gì!

--

(1) Tư Quá Nhai: đồi hối lỗi