Điên Rồi ! Ngươi Xác Định Ngươi Là Ngự Thú Sư? (Dịch)

Chương 14. Viện nghiên cứu Không gian dị độ! Quyền hạn đặc cấp