Điên Rồi ! Ngươi Xác Định Ngươi Là Ngự Thú Sư? (Dịch)

Chương 18. Chỉ cần ngươi ở lại, ngươi muốn làm hiệu trưởng ta cũng cho