Điên Rồi ! Ngươi Xác Định Ngươi Là Ngự Thú Sư? (Dịch)

Chương 19. Người khiêu chiến Tần Phong: “Tuyệt thế thiên tài? Ta không phục!”