Điên Rồi ! Ngươi Xác Định Ngươi Là Ngự Thú Sư? (Dịch)

Chương 9. Con mẹ nó có thế này mà cũng gọi là Dã Trư vương à