Hảo Hữu Tử Vong: Tu Vi Của Ta Lại Tăng Lên (Dịch)

Hảo Hữu Tử Vong: Tu Vi Của Ta Lại Tăng Lên (Dịch)

Tác giả: Lão Bà Đại Đại
Dịch giả:
nvm1997
nvm1997
Lượt xem 1,355

Này, dựa vào cái gì mà bôi đen người trong sạch, nói ta là Thiên Sát Cô Tinh.

Không phải chỉ là tham gia Long Môn đại hội, chết mấy người ứng cử thôi sao? Ta thành người ứng cử duy nhất liền nói ta là sao chổi.

Còn cái gì mà người có thù với ta đều chết hết, làm sao có thể liên quan tới ta?

Bọn hắn chết như thế nào, ta cũng không biết.

Ta chỉ là một tiểu bộ khoái mà thôi.

Chúc mừng sư phụ của kí chủ chết thảm, tu vi +10000

Xem thêm
Đọc từ đầu