Lãnh Chúa Cầu Sinh: Từ Tiểu Viện Tàn Tạ Bắt Đầu Đánh Chiếm (Dịch)

Chương 547. Sự chuẩn bị của Tông Thận, phòng tuyến cận chiến (2)