Nương Tử Nhà Ta, Không Thích Hợp (Dịch)

Chương 318. Trong hậu hoa viên, dưới ánh trăng ôn nhu