Điên Rồi ! Ngươi Xác Định Ngươi Là Ngự Thú Sư? (Dịch)

Chương 12. Cứu các ngươi một mạng rồi nên ta lấy chút thù lao cũng không có gì quá đáng đâu ha?