Điên Rồi ! Ngươi Xác Định Ngươi Là Ngự Thú Sư? (Dịch)

Chương 13. Bạo kích gấp năm mươi lần! Đoán Thể ngũ trọng! Kẻ bám theo Trúc Cơ?